Vývoj elektrických zařízení

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs.
NA MÍRU

Příklady uživatelských řešení vyvinutých naší společností


Hardwarové bloky pro bezdrátové řízení topení


Zadání vzniklo z potřeb společnosti Flea, s. r. o., která se věnuje regulací vytápění. Na základě jejich zkušeností z minulých instalací regulace vytápění bylo sestaveno zadání na vývoj několika typů hardwarových bloků. Prvním blokem je řídící jednotka, která je vybavena několika digitálními vstupy, digitálními výstupy a vstupy pro měření teploty. Řídící jednotka také slouží jako brána mezi LAN sítí, RF sítí, RS485 rozhraním, MBUS rozhraním a OneWire rozhraním. Další hardwarové bloky jsou do sítě připojovány pomocí RF rozhraní. Jedná se o blok digitálních výstupů, blok digitálních vstupů (bateriově napájený) a bezdrátový teploměr s montáží na stěnu (bateriově napájený).Bezdrátová řídicí jednotka elektrických pohonů


Pro výrobní potřeby společnosti T-Industry, s. r. o. byla vyvinuta jednotka pro ovládání elektrických pohonů (krokový motor, DC motor) s bezdrátovým RF rozhraním. Jednotka umožňuje připojení a vyhodnocování indukčnostných snímačů polohy pohonu, případně uživatelského senzoru připojitelného pomocí RS232 rozhraní. Jednotka reaguje na příkazy odesílané z nadřazeného systému prostřednictvím RF sítě.

Záznamový systém pre seizmické aplikace


Systém byl vyvinut pro potřeby Ústavu struktury a mechaniky hornin Akedamie věd ČR. Úkolem systému je digitalizovat signály přijímané ze 16-ti geofoů a tato data v horizontu týdnů až měsíců archivovat na pevný disk. Systém byl navržen z průmyslového PC a digitalizačního zařízení vyvinutého naší společností, které je k PC připojeno prostřednictvím USB rozhraní.Bezdrátový snímač teploty a vlhkosti WTHS


Snímač byl vyvinut pro potřeby bezdrátového měření teploty a vlhkosti s vysokým dosahem bezdrátové sítě. Z tohoto důvodu je snímač osazen s vysoce výkonným RF koncovým stupněm (výstupní výkon max. 27 dBm). Snímač také disponuje displejem, který zobrazuje aktuální naměřené veličiny jakož i sílu signálu nadřazené jednotky. Softwarově byl snímač navržen, tak aby spolupracoval s RTU jednotkou vyvinutou společností T-Industry, s. r. o.

Měřič spotřeby elektrické energie pro soutěž FSE


Soutěže FSE (Formula Student Electric) jsou akce konané za účelem porovnání výkonu elektrických závodních vozidel navržených studenty vysokých škol. Soutěží se účastní týmy z celého světa. V rámci jedné z hodnocených disciplín je nutné posuzovat aktuální dodáván příkon z akumulátorů, případně rekuperační energii dodávanou do akumulátorů vozidla. Pro tyto účely bylo vyvinuto záznamové zařízení, které periodicky odebírá průběh trakčního proudu a trakčního napětí. Z těchto dat je vypočítáván výkon vozu a data jsou ukládána na interní SD kartu. Zařízení je navrženo tak, aby po skončení závodu, rozhodčí prostřednictvím USB připojení vyčítal data ze záznamového zařízení a dodaný PC software zkontroluje všechny podmínky úspěšného splnění dané soutěžní disciplíny.Management servisu výrobních linek


Tento systém byl vyvinut pro potřeby managementu servisních zásahů na výrobní linkách. Na každé výrobní lince je namontován čtyřbarevný světelný stožár. Každá barva na stožáry přísluší jinému typu servisnímu zásahu. Na lince je také umístěn čtyřtlačítkový ovladač. Při prvním stisknutí tlačítka se rozbliká příslušná barva na stožáru, což má význam přivolání servisního pracovníka. Zároveň se tento požadavek loguje do SQL databáze, vizualizuje na velkoplošné obrazovce a spouští se časomíra příchodu servisního pracovníka k lince. Po příchodu pracovníka k lince pracovník potvrdí příchod stlačením tlačítka. Příslušné světlo se rozsvítí trvale a časomíra se zastaví. Po ukončení zásahu pracovník opět zatlačí tlačítko, svítidlo zhasne, na monitoru požadavek na servis zmizí a všechny časy jsou zaevidovány do databáze. Jako řídící jednotka je použit malý průmyslový počítač s SQL serverem. Jednotlivé ovladače jsou k řídicímu počítači připojeny pomocí LAN rozhraní.

Monitorovací systém pro pracovní a stavební vozidla


Systém vznikl na požadavek provozovatele vysokozdvižných vozíků. Zadáním bylo online monitorovat pohyb provozovaných vozidel. Měřenými veličinami byly poloha a rychlost vozidla. Systém umožňuje identifikaci řidiče pomocí RFID tagů. Systém se skládá ze zařízení montovaného do vozidla, které poskytuje měření GPS polohy, rychlosti z inkrementálního snímače a čtečky RFID karet umístěné v dosahu řidiče. Systém umožňuje odesílat SMS alarmy při překročení rychlosti nebo opuštění povolené oblasti. Také je možné pomocí dodané PC aplikace vyčíst tachograf daného vozidla.Hledáte to správné řešení přímo pro Vás? Rádi Vám pomůžeme.